กองโรคติดต่อทั่วไป
Responsive image

ประกาศกองโรคติดต่อทั่วไป เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ