กองโรคติดต่อทั่วไป
Responsive image

ประกาศกองโรคติดต่อทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการศึกษาประสิทธิผลของวัคซีนเอชพีวีชนิดสองสายพันธุ์แบบฉีด 1 เข็มและฉีด 2 เข็ม ในนักเรียนหญิงไทย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ