กองโรคติดต่อทั่วไป
Responsive image

ประกาศกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการศึกษาประสิทธิผลของวัคซีนเอชพีวี ชนิดสองสายพันธุ์ แบบฉีด 1 เข็ม และฉีด 2 เข็มในนักเรียนหญิงไทย

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ