กองโรคติดต่อทั่วไป
Responsive image

หน่วยบริการฉีดวัคซีนไข้เหลือง (Yellow Fever Vaccination Center)