กองโรคติดต่อทั่วไป
Responsive image

แนวทางการเก็บค่าตรวจ RT-PCR นักเดินทาง Test and Go ที่ลงทะเบียนก่อน 22 ธันวาคม 2564 สำหรับสถานพยาบาล