กองโรคติดต่อทั่วไป
Responsive image

ปี 2566 พบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ มากกว่า 3 แสนราย มีผู้ป่วยเสียชีวิตมากถึง 18 ราย

ปี 2566 พบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ มากกว่า 3 แสนราย มีผู้ป่วยเสียชีวิตมากถึง 18 ราย “ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเด็กเล็กและผู้สูงอายุที่ไม่ไ้ด้รับวัคซีน เพื่อลดการป่วยรุนแรงและเสียชีวิต กลุ่มเสี่ยงควรฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่“


ข่าวสารอื่นๆ