กองโรคติดต่อทั่วไป
Responsive image

โควิดสายพันธุ์ใหม่ XBB.1.16 หรือ อาร์คตูรุส (Arcturus) เป็นสายพันธุ์ย่อยของโควิดสายพันธุ์โอมิครอนที่อยู่ในการเฝ้าระวังขององค์การอนามัยโลก

ปัจจุบันโควิดสายพันธุ์ใหม่ XBB.1.16 หรือ อาร์คตูรุส (Arcturus) เป็นสายพันธุ์ย่อยของโควิดสายพันธุ์โอมิครอนที่อยู่ในการเฝ้าระวังขององค์การอนามัยโลก ขณะนี้พบการระบาดของสายพันธุ์นี้เพิ่มขึ้นทั่วโลกโดยเฉพาะในประเทศอินเดีย อาการของโควิดสายพันธุ์นี้ นอกจากมีไข้สูง ไอ เจ็บคอ น้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ยังพบมีรายงานการเกิดเยื่อบุตาอักเสบสูงขึ้น ทำให้ผู้ป่วยอาจมีอาการตาแดง เคืองตา ขี้ตามาก ซึ่งเป็นอาการที่แตกต่างจากสายพันธุ์อื่น ๆ ก่อนหน้านี้


ข่าวสารอื่นๆ