กองโรคติดต่อทั่วไป
Responsive image

กองโรคติดต่อทั่วไป เตือนประชาชนช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ ที่เดินทางกลับภูมิลำเนาหลายวัน มักรับประทานอาหารหรือมีงานเลี้ยงสังสรรค์ร่วมกับคนในครอบครัว หรือกลุ่มเพื่อนๆ

กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค เตือนประชาชนช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ ที่เดินทางกลับภูมิลำเนาหลายวัน มักรับประทานอาหารหรือมีงานเลี้ยงสังสรรค์ร่วมกับคนในครอบครัว หรือกลุ่มเพื่อนๆ ขอแนะนำให้ประชาชนระมัดระวังเรื่องการประกอบอาหารและรับประทานอาหารในช่วงปีใหม่นี้ โดยเน้นการบริโภคอาหารที่ปรุงสุก ใหม่ และสะอาด เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อโรคระบบทางเดินอาหาร ควรหลีกเลี่ยงการบริโภคหมูดิบ หรือสุกๆ ดิบๆ เพราะเสี่ยงป่วยด้วยโรคไข้หูดับ อาจทำให้หูหนวกถาวรหรือเสียชีวิตได้แนะทำสดใหม่ ปรุงอาหารให้สุกด้วยความร้อน โดยยึดหลัก สุก ร้อน สะอา


ข่าวสารอื่นๆ