กองโรคติดต่อทั่วไป
Responsive image

อาหารเป็นพิษโรคยอดฮิตในช่วงฤดูร้อน

???? อาหารเป็นพิษโรคยอดฮิตในช่วงฤดูร้อน

อาหารเป็นพิษ ภาวะที่เกิดจากรับประทานอาหาร หรือน้ำที่มีการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียเข้าไป ทำให้มีอาการคลื่นไส้อาเจียน ปวดท้องและท้องเสียถ่ายเหลวตามมา อาการแบบนี้สงสัย “อาหารเป็นพิษ” มีไข้ ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน

???? กองโรคติดต่อทั่วไป แนะนะให้ยึดหลัก "สุก ร้อน สะอาด"

- สุก กินอาหารปรุงสุกใหม่ ไม่กินอาหารดิบหรือสุกๆดิบๆ

- ร้อน อาหารที่ปรุงไว้นานกว่า 2 ชม. ต้องเอามาอุ่นร้อนให้ทั่วถึงก่อนกินทุกครั้ง

- สะอาด บริโภคน้ำดื่ม น้ำแข็ง ที่สะอาด มืเครื่องหมาย อย และล้างมือด้วยน้ำสบู่ให้สะอาดก่อนกิน-ปรุงอาหาร และหลังสัมผัสสิ่งสกปรกทุกครั้ง


ข่าวสารอื่นๆ