กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

E-bidding
สธ 0403.1/1218
22 พฤษภาคม 2563
27 พฤษภาคม 2563
2563
22 พฤษภาคม 2563
27 พฤษภาคม 2563
2176800
-
2
2563
กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
เงินงบประมาณ
ซื้อ
-
-
-
-