กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

E-bidding
สธ 0403.1/1261
16 มีนาคม 2565
22 มีนาคม 2565
2565
16 มีนาคม 2565
22 มีนาคม 2565
610400
-
2
2565
กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค ชั้น 4 อาคาร 8 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
เงินงบประมาณ
ซื้อ
-
-
-
-