กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

E-bidding
สธ 0403.1/46
5 มกราคม 2567
12 มกราคม 2567
2567
-
-
1778400
-
4
2567
88/21 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี
เงินงบประมาณ
ซื้อ
-
-
-
-