กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

E-bidding
สธ0403.1/577
22 กุมภาพันธ์ 2567
-
2567
-
-
1778400
-
1
2567
88/21 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี
เงินงบประมาณ
ซื้อ
-
29 กุมภาพันธ์ 2567
-
-