กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
Responsive image

ประกาศกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกลูกจ้างโครงการเงินนอกงบประมาณโครงการการจัดการการระบาดของข้อมูลข่าวสารที่ไม่ถูกต้อง (Infodemics) สำหรับเหตุการณ์ที่เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ปีที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2567 ตำแหน่ง Health Communication

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ