กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
Responsive image

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเป็นผู้ฝึกสอนด้านการจัดทำแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Training of Trainers:TOT on Plan Development Process: PDP)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ