กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
Responsive image

ประกาศกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน เรื่อง รับสมัครจ้างเหมาบุคคลภายนอก ตำแหน่ง Full Stack Developer และ 1 อัตรา และตำแหน่ง ผู้ให้การสนับสนุนและดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Support) 1 อัตรา

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ