กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
Responsive image

หลักสูตร การจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ระบบบัญชาการเหตุการณ์และศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข

 

หลักสูตร
การจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ระบบบัญชาการเหตุการณ์
และศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข

 

 1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แนะนำหลักสูตร การจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระบบบัญชาการเหตุการณ์และศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรมควบคุมโรค Public Health Emergency Management, Incidence Command

   

 2. หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ระบบบัญชาการเหตุการณ์ และศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน

   

 3. หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หลักการและองค์ประกอบสำคัญของระบบบัญชาการเหตุการณ์ (ICS Features and Principles)

   

 4. หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ผู้บัญชาการเหตุการณ์และกลุ่มภารกิจข้อมูลและยุทธศาสตร์

   

 5. หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ผู้ปฏิบัติ: ทีมปฏิบัติการหลัก

   

 6. หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ผู้ปฏิบัติ: ทีมสนับสนุน

   

 7. หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 สรุปบทเรียน และแนวทางการนำไปใช้

   

 

ข่าวสารอื่นๆ