กองนวัตกรรมและวิจัย
Responsive image

ประกาศกองนวัตกรรมและวิจัย เรื่อง รายผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการ เพื่อดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ หรือชำนาญการ (ตำแหน่งเลขที่ 4137)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ