กองนวัตกรรมและวิจัย
Responsive image

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการไม่เต็มเวลา (part time) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ (International Project Coordinator)

NEW 
รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการไม่เต็มเวลา (part time) 
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ (International Project coordinator)
โครงการ : “บูรณาการด้านสาธารณสุขและความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการควบคุมโรคติดเชื้อ (iPHAC-IDC): การดำเนินการตามแนวทาง One Health เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับการระบาดใหญ่และการป้องกันเอชไอวีในวัยรุ่น”

คุณสมบัติเบื้องต้น
1. เป็นบุคคลธรรมดา ไม่จำกัดเพศ
2. อายุ 20-40 ปี
3. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ในสาขาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
4. มีประสบการณ์ทำงานกับหน่วยงานราชการ และประสานงานต่างประเทศ

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2590 3149

ดาวโหลดใบสมัคร https://ddc.moph.go.th/uploads/ckeditor2/dir/files/0.4_ใบสมัคร.pdf
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 20 กันยายน 2566

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ