กองนวัตกรรมและวิจัย
Responsive image

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการไม่เต็มเวลา (part time) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ (International Project Coordinator)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ