กองนวัตกรรมและวิจัย
Responsive image

ประกาศกองนวัตกรรมและวิจัย เรื่อง รายชื่อผู้สมัครคัดเลือกและประเมินบุคคลเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน) ตำแหน่งเลขที่ 1386 และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน) ตำแหน่งเลขที่ 1237

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ