กลุ่มตรวจสอบภายใน
Responsive image

ประกาศกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมควบคุมโรค เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน หรือชำนาญงาน ตำแหน่งเลขที่ 22 กลุ่มตรวจสอบภายใน

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ