สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

E-bidding
สธ 0427.1.5/1468
16 ธันวาคม 2565
-
2566
-
-
1137500
-
12
2565
สคร.10 จ.อุบลฯ
เงินงบประมาณ
ซื้อ
3/2566
-
-