สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี
Responsive image

สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ในพื้นเขตสุขภาพที่ 10 ประจำวันที่ 21 ก.พ. 2567 ณ เวลา 07.00 น.

สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ในพื้นเขตสุขภาพที่ 10

ประจำวันที่ 21 ก.พ. 2567 ณ เวลา 07.00 น. สรุปได้ดังนี้

ค่าฝุ่น PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมงอยู่ระหว่าง 37.8-62.2ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ค่าสูงสุดอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับสูงเกินมาตรฐานกำหนด (สูงเกิน 37.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) และอยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ตรวจสอบค่าฝุ่นรายวันผ่านทาง

https://odpc10.ddc.moph.go.th/?page_id=7152

คำแนะนำ

ประชาชนควรใช้อุปกรณ์ป้องกันฝุ่น PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร และเลี่ยงการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก หากมีอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ให้รีบปรึกษาแพทย์ หรือคัดกรองตนเองผ่านระบบคลินิกมลพิษออนไลน์ได้ตามลิงก์ https://www.pollutionclinic.com/home/diagnose/?gc=skr10

วารสารออนไลน์อื่นๆ