สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี
Responsive image

สคร ๑๐ อุบลฯ ร่วมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ

    

นายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมโครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทาน ทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ “กิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ”  เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒

    

โดยร่วมกับประชาชนและภาคส่วนต่างๆ ทำความสะอาดสถานที่ ทาสีรั้ว ปลูกหญ้าแฝก ทาสีทำเครื่องหมายจราจร ฯลฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมนำแนวพระราชดำริ มาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และความร่วมมือ ร่วมใจ  ทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวม  โดยไม่หวังผลตอบแทนถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณตลิ่งริมแม่น้ำมูล ด้านหลังสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ถึง วัดสุปัฏนารามวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  

    


ข่าวสารอื่นๆ