สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี
Responsive image

สคร.10 อุบลฯ ซ้อมแผนสื่อสาร โรคปอดอักเสบ จากเชื้อโคโรนาไวรัส สายพันธุ์ใหม่ 2019

วันที่  29 มกราคม 2563 ณ โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี นายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำและฝึกซ้อมแผนการดำเนินงานสื่อสารความเสี่ยงในภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (EOC) ตามมาตรฐานการสื่อสารความเสี่ยง JEE/IHR2005 ซึ่งได้ใช้เหตุการณ์ตัวอย่างเรื่องการสื่อสารโรคโคโรน่าไวรัส สายพันธุ์ใหม่ ในการฝึกซ้อมการดำเนินการ โดยมีนายวันชัย สีหะวงษ์ หัวหน้ากลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก ดร.พาหุรัตน์ คงเมือง ทัยสุวรรณ์  สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เป็นวิทยากรในครั้งนี้

ในโออกาสนี้ นายแพทย์ดนัย เจียรกูล ได้ให้นโยบายแนวทางการป้องกันโรค และมอบสื่อ อุปกรณ์ การป้องกันควบคุมโรคโคโรน่าไวรัสสายพันธ์ใหม่ แก่เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรค รวมทั้งสนับสนุนและให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่


ข่าวสารอื่นๆ