สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี
Responsive image

สคร.10 อุบลฯ รับมอบเจลล้างมือ จากซินโปร แอนนิมอลนูทริชั่น (ไทยแลนด์) อิงค์

วันนี้ 13 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมพรหมราช สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี นายแพทย์ดนัย  เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี รับมอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์เจลทำความสะอาดมือ จำนวน 1,000 ขวด จาก สพ.ญ.สุพรรณี  เจียรกูล VP of Sales SEA & India ซินโปร แอนนิมอลนูทริชั่น (ไทยแลนด์) อิงค์ เพื่อนำไปใช้สำหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานคัดกรอง COVID-19 ในพื้นที่รับผิดชอบ 5 จังหวัด ได้แก่ จ.อุบลราชธานี จ.ศรีสะเกษ จ.ยโสธร จ.อำนาจเจริญ และ จ.มุกดาหาร โดยหน่วยงานจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานคัดกรอง COVID-19 ในพื้นที่ต่อไป


ข่าวสารอื่นๆ