สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี
Responsive image

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ) ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 1698

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ