สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
Responsive image

เครือข่าย อีสานเผยแพร่สื่อโควิด สปอตวิทยุ/หมอลำ

ขอเชิญเครือข่ายสื่อสาธารณะ ดาวน์โหลดสื่อที่เครือข่ายได้ผลิตเพื่อใช้ในการทำความเข้าใจโรคติดเชื้อ COVID-19 ในระดับพื้นที่ เพื่อประชาสัมพันธ์ในชุมชน ดังรายการต่อไปนี้

1. สปอตวิทยุ   ชาวบ้านร่วมใจ เซาเลาะ (ภาษาอีสาน) สำหรับสถานีวิทยุ หอกระจายข่าว  https://bit.ly/33NRyul

2. เพลงหมอลำ : รู้ทันโควิด (โดย สมจิตร พันธุ์โพธิ์ สคร.7 ขอนแก่น ) https://bit.ly/2JioqC6  

 

ดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์ครับ 


ข่าวสารอื่นๆ