สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
Responsive image

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ

ผู้ขอย้าย/ขอโอน ให้ยื่นหนังสือพร้อมหลักฐานด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มบริหารทั่วไป สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 24-31 พฤษภาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ