สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
Responsive image

@@ การขอวัคซีนพาสปอต เขตสุขภาพที่ 7 ////

 

เอกสารรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

กรณีวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19

  เพื่อใช้สำหรับการเดินทางระหว่างประเทศ (เล่มเหลืองโควิด)

Q :ก่อนมาขอเอกสารรับรองฯ จะต้องเตรียมตัวอย่างไร และใช้เอกสารหลักฐานใดบ้าง ?

 
  1. ต้องไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ให้ครบถ้วนก่อนเพื่อให้ได้เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ของประเทศไทย
  2. เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้
  • เอกสารรับรองฯ ของประเทศไทย (ตัวจริงและสำเนา)
  • หนังสือเดินทาง (ตัวจริงและสำเนา)
  • บัตรประชาชน (ตัวจริงและสำเนา)
  • เงินค่าออกเอกสารรับรองฯ ครั้งละ 50 บาทต่อเล่ม

3.  ติดต่อหน่วยงาน เพื่อนัดหมายและยื่นตรวจสอบเอกสารจาก QR Code  ที่กำหนดหรือลิ้งค์  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwPJvmrS6KU-7UnKYsMDJRzZOuk7ApywbnJ6Isfa8CTSJbgA/viewform

                         >>> <<<

และยื่นเอกสารหลักฐานล่วงหน้า ก่อนวันพุธทุกสัปดาห์โดยสามารถขอรับเอกสารได้ในวันจันทร์ของสัปดาห์ต่อไป

******  กรณีให้ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน ต้องใช้เอกสารเพิ่มเติมอีก 2 รายการ

หนังสือมอบอำนาจ ฉบับตัวจริง (ผู้มอบอำนาจ 1 คนต่อ 1 ฉบับ)

บัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (ตัวจริงและสำเนา)

4) Q : ขอรับเอกสารรับรองฯ ได้ที่ไหน ? 

 

    A : ศูนย์สาธิตบริการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น  

       ตั้งอยู่เลยที่ 11 ถนนหลังศูนย์ราชการ (ตรงข้ามสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7) 

 

เปิดให้บริการ : เฉพาะวันจันทร์  เวลาทำการ : 09.00 - 15.00 น.  (ยกเว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์และหยุดนักขัตฤกษ์)

  • สอบถามเพิ่มเติม โทร 043 306 216  หรือ  0821 693 389  
  • หรือ สอบแอดไลน์เป็นเพื่อนกับเราที่นี่ >>>  https://lin.ee/Gc30yp7     

>>><<<


ข่าวสารอื่นๆ