สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
Responsive image

ประกาศ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น เรื่อง รายชื่่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วตราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ