สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
Responsive image

สคร.7 จ.ขอนแก่น แนะผู้เดินทางช่วงสงกรานต์ยึดหลัก “ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ” ลดอุบัติเหตุทางถนน พร้อม เชิญชวนลูกหลานพาผู้สูงอายุไปฉีดวัคซีนโควิด-19 ก่อนสงกรานต์

สคร.7 จ.ขอนแก่น แนะผู้เดินทางช่วงสงกรานต์ยึดหลัก “ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ” ลดอุบัติเหตุทางถนน พร้อม เชิญชวนลูกหลานพาผู้สูงอายุไปฉีดวัคซีนโควิด-19 ก่อนสงกรานต์

 

 

         สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ขอความร่วมมือประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ให้ยึดหลัก “ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ” เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน พร้อมเชิญชวนให้ลูกหลานพาผู้สูงอายุไปฉีดวัคซีน โควิด-19 ก่อน สงกรานต์ เพื่อป้องกันการป่วยหนักและเสียชีวิตจากโควิด-19 และเพื่อให้ลูกหลานกลับบ้านอย่างสบายใจ

          นายแพทย์สมาน ฟูตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประชาชนจะเดินทางกลับภูมิลำเนา และเดินทางท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ เป็นจำนวนมาก ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าช่วงเวลาปกติ โดยข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7 ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564 ระหว่างวันที่ 10 - 16 เมษายน 2564 พบผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน 1,826 ราย(ขอนแก่น 684 ราย กาฬสินธุ์ 412 ราย ร้อยเอ็ด 403 ราย และ มหาสารคาม 327 ราย) เสียชีวิต 30 ราย(ขอนแก่น 13 ราย กาฬสินธุ์ 8 ราย มหาสารคาม 5 ราย และร้อยเอ็ด 4 ราย) โดยในจำนวนของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตนี้ พบว่า มีการดื่มแล้วขับ 27.68% ไม่สวมหมวกนิรภัย 87.52% ยานพาหนะที่เกิดเหตุสูงสุดได้แก่รถจักรยานยนต์ 75.90% สถานที่เกิดเหตุบนถนนทางหลวง 53.84%

         ดังนั้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ขอให้ประชาชนยึดหลัก “ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ” โดยไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งก่อนและขณะขับขี่ยานพาหนะทุกชนิด และ ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด สวมหมวกนิรภัย คาดเข็มขัดนิรภัย ง่วงไม่ขับ โทรไม่ขับ นอกจากนี้ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดโควิด-19 ด้วยการสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่อยู่ในที่สาธารณะ ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เว้นระยะห่างจากบุคคลอื่น 1 - 2 เมตร และหลีกเลี่ยงการไปในสถานที่ที่มีผู้คนแออัด

     และขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการร้านค้าในพื้นที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 อย่างเคร่งครัดในการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวลาที่กฎหมายกำหนด คือ ช่วงเวลา 11.00-14.00 น. และ 17.00-24.00 น. เท่านั้น ไม่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ห้ามมีโปรโมชั่น(ลด แลก แจก แถม) และการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสื่อทุกประเภท โดยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ สคร.7 จ.ขอนแก่น จะลงพื้นที่ร่วมกับภาคีเครือข่าย เพื่อตรวจเตือนและบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว หากพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายทันที

         นายแพทย์สมาน กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศยังคงน่าเป็นห่วง โดยผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ ดังนั้นในช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์ ขอให้ลูกหลานพาผู้สูงอายุไปรับการฉีดฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั้งผู้ที่ยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีน และผู้ที่ครบกำหนดฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น เพื่อป้องกันการป่วยหนักและเสียชีวิตจากโควิด-19 และเพื่อให้ลูกหลานกลับบ้านอย่างสบายใจ สำหรับลูกหลานที่จะเดินทางกลับบ้านช่วงสงกรานต์ ขอให้ Self Clean Up ตัวเองให้ปลอดจากเชื้อโควิด-19 โดยในช่วง 1 สัปดาห์ก่อนเดินทาง ให้หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 เช่น การรวมกลุ่มกินเลี้ยงสังสรรค์ การเข้าไปยังสถานที่แออัดต่างๆ เป็นต้น และ ต้องตรวจ ATK คัดกรองตนเองก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง เพื่อลดความเสี่ยงนำเชื้อกลับไปแพร่ให้ผู้สูงอายุที่บ้าน และครอบครัว หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสงกรานต์ปีนี้ จะเป็นปีที่มีแต่ความสุข ดำรงไว้ซึ่งประเพณีที่งดงาม ปลอดโรค ปลอดภัย

 

**************************************

ข้อมูล  :  กลุ่มโรคไม่ติดต่อ
ข่าว  :  กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ

วันที่ 9 เมษายน 2565


ข่าวสารอื่นๆ