สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
Responsive image

สคร.7 ขอนแก่น เตือนผู้ปกครองระวังอันตรายจากการเล่นประทัด/ดอกไม้ไฟ ทำเด็ก-เยาวชนบาดเจ็บรุนแรง พีคสุดช่วงเทศกาลออกพรรษา-ลอยกระทง !!

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น เตือนผู้ปกครองให้ระวังอันตรายจากการเล่นประทัดดอกไม้ไฟ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลออกพรรษาถึงลอยกระทง ส่งผลให้บาดเจ็บรุนแรงถึงขั้นพิการ จากสถานการณ์ที่ผ่านมา พบเด็กและเยาวชนได้รับบาดเจ็บจากการเล่นประทัด ดอกไม้ไฟ ด้วยความประมาท รู้เท่าไม่ถึงการณ์ และขาดการดูแลอย่างใกล้ชิด ทำให้จำนวนผู้บาดเจ็บในกลุ่มอายุระหว่าง 10-14 ปีในช่วงเทศกาลออกพรรษา ถึงลอยกระทงของทุกปี

นายแพทย์สมาน ฟูตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่าจากรายงานการบาดเจ็บของกระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลออกพรรษา จนถึงเทศกาลลอยกระทง พบอัตราการบาดเจ็บ จากสาเหตุการเล่นประทัด ดอกไม้ไฟมากที่สุด พบว่าร้อยละ 40 ของผู้บาดเจ็บทั้งหมดเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี จึงขอเตือนผู้ปกครองให้ดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด ห้ามมิให้ดัดแปลงประทัดให้มีแรงระเบิดหรือแรงอัดหรือถอดชนวนนำมามัดรวมกัน หรือจุดในภาชนะแก้ว โลหะ ท่อเหล็ก กล่องพลาสติกเพราะเมื่อเกิดการระเบิดแล้วจะมีแรงทำลายสูง จากสะเก็ดไฟและเศษภาชนะที่ได้รับแรงระเบิดจะแตกกระจาย จนสามารถทำลายกล้ามเนื้อและอวัยวะภายในได้ ส่งผลทำให้บาดเจ็บถึงขั้นพิการและเสียชีวิตได้  

นายแพทย์สมาน ฟูตระกูล ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ปกครองควรให้ความใส่ใจดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด  ควรให้คำแนะนำห้ามปราม มิให้บุตรหลานเล่นประทัดหรือดอกไม้ไฟที่มีเสียงดัง หากจะมีการเล่น ก็ไม่นำไปเล่นใกล้แนวสายไฟฟ้าแรงสูง หรือแนวพาดของสายไฟตามอาคารบ้านเรือน  หรือจุดใกล้สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง/ปั้มแก๊ส  ควรจุดในที่โล่งแจ้ง ไม่มีวัสดุติดไฟง่าย ห้ามจุดบริเวณที่ลมพัดแรงอย่างเด็ดขาดเพื่อป้องกันเพลิงไหม้ หลังจากจุดประทัด พลุดอกไม้ไฟแล้วห้ามโยนใส่กลุ่มคน หรือสัตว์ และยานพาหนะที่กำลังเคลื่อนที่  และสิ่งที่สำคัญควรปฏิบัติ คือ  1.)ต้องอ่านคำแนะนำ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ซึ่งการจุดชนวนต้องจุดให้ห่างจากตัวประมาณ 1 ช่วงแขน 2.)จุดในบริเวณที่โล่งแจ้งเพื่อป้องกันสะเก็ดไฟกระเด็นไปติดวัสดุหรือเชื้อเพลิง   3.)ควรสวมเสื้อผ้าที่เป็นผ้าฝ้าย ไม่ควรสวมเสื้อผ้าที่เป็นใยสังเคราะห์เพราะอาจจะติดไฟง่าย 4.)เตรียมภาชนะที่บรรจุน้ำไว้ใกล้กับบริเวณที่เล่น เผื่อไว้ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน และ 5.)ห้ามประกอบหรือดัดแปลงประทัด ดอกไม้ไฟ และพลุ ไว้เล่นเองโดยเด็ดขาด สำหรับผู้ที่ลักลอบขายโดยไม่ได้ขออนุญาตจากเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองถือว่ามีความผิดตาม พ.ร.บ.วัตถุอันตราย มีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท หากประชาชนพบเห็นการลักลอบขายสามารถโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ที่หมายเลข 191

“ประทัด ดอกไม้ไฟเล่นไม่รู้เท่าทัน อันตรายเกินคาด”

 

 

 

 

********************************

ที่มา : กรมควบคุมโรค / กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เผยแพร่ : กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ

วันที่ 17 ตุลาคม 2565

 


ข่าวสารอื่นๆ