สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
Responsive image

แสดงความยินดีกับหน่วยงานที่ผ่านการรับรอง

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น  ขอแสดงความยินดีกับโรงพยาบาล ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7  ขอแสดงความยินดีกับโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป  โรงพยาบาลชุมชน  โรงพยาบาลนอกสังกัดสำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข

???????? ที่ผ่านการประเมินรับรองคุณภาพการดำเนินงานตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 กลุ่มบุคลากรของหน่วยบริการสุขภาพในฐานวิถีชีวิตใหม่(Covid-19 Plus) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 19 แห่ง

???????? ???? ที่ผ่านการประเมินรับรองคุณภาพตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในระดับดี-ระดับเริ่มต้นพัฒนา จำนวน 16 แห่ง 

 ????????  ที่ผ่านการประเมินรับรองคุณภาพตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในระดับดีมาก-ระดับเริ่มต้นพัฒนา จำนวน 24 แห่ง

ดาวน์โหลดเอกสารใบประกาศได้ที่นี่ https://www.facebook.com/dpckk/ 


ข่าวสารอื่นๆ