สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
Responsive image

กรมควบคุมโรค เผยปีนี้ ฝุ่น PM2.5 มีแนวโน้มสูงขึ้น แนะประชาชนประเมินความเสี่ยงและป้องกันตนเองก่อนออกจากบ้าน

         

          กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แนะประชาชนตรวจสอบคุณภาพอากาศก่อนออกจากบ้าน เนื่องจากในช่วงนี้มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่ และโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงควรระมัดระวัง เป็นพิเศษ

          วันนี้ (31 มกราคม 2566) นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ช่วงนี้ในหลายพื้นที่มีรายงานค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ กลุ่มเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ โรคปอด โรคหืด ภูมิแพ้ หากได้รับฝุ่นละอองขนาดเล็กเข้าสู่ร่างกาย อาจมีความเสี่ยงทำให้เกิดการเจ็บป่วยหรือมีผลกระทบต่อสุขภาพที่รุนแรงมากกว่าประชาชนทั่วไป

          สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)ในประเทศไทย 3 ปีย้อนหลัง พบว่ามีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน (50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ในช่วงรอยต่อฤดูหนาวเข้าสู่ฤดูร้อน คือตั้งแต่เดือนธันวาคม - เมษายน และจากข้อมูลของศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ กรมควบคุมมลพิษ ในวันที่ 26 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา พบพื้นที่ที่มีค่าฝุ่นขนาดเล็ก (PM2.5)เกินค่ามาตรฐาน ในบางจังหวัดทางภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยคุณภาพอากาศในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (พื้นที่สีส้ม)

          นายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอแนะนำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีปริมาณฝุ่นขนาดเล็ก (PM2.5) เกินค่ามาตรฐาน ควรเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดการเจ็บป่วยหรือมีผลต่อสุขภาพมากกว่าคนทั่วไป ได้แก่ กลุ่มเด็ก ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ กลุ่มผู้ที่มีโรคประจำตัว ได้แก่ กลุ่มโรคหัวใจ กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ และกลุ่มโรคตาอักเสบ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ที่มีโรคประจำตัวนี้อาจจะมีโอกาสเกิดอาการกำเริบมากขึ้นได้ และสำหรับกลุ่มที่มีโอกาสสัมผัสฝุ่นอย่างต่อเนื่อง เช่น ตำรวจจราจร คนขับรถสาธารณะ คนกวาดถนน คนทำงานในที่โล่งแจ้ง ควรดูแลสุขภาพ ป้องกันตนเอง และสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นขนาดเล็ก PM2.5 อย่างเคร่งครัด

          นอกจากนี้ ขอความร่วมมือประชาชนติดตามสถานการณ์ค่าฝุ่น PM2.5 จากเว็บไซต์ของกรมควบคุมมลพิษ http://air4thai.pcd.go.th/ หรือผ่านทางแอปพลิเคชัน Air4Thai เพื่อตรวจสอบคุณภาพอากาศ ถ้าอยู่ในพื้นที่ที่มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) เกินค่ามาตรฐาน ควรปิดบ้านเรือนให้มิดชิดไม่เปิดประตูหน้าต่างโดยไม่จำเป็น และหากจำเป็นต้องออกจากบ้าน หรือเมื่อไปในพื้นที่ที่มีระดับฝุ่นขนาดเล็ก (PM2.5) เกินค่ามาตรฐาน ขอให้สวมใส่หน้ากากป้องกันฝุ่นขนาดเล็ก (PM2.5) เช่น หน้ากาก N95 หรือหน้ากากที่สามารถป้องกันฝุ่นขนาดเล็กได้ตลอดเวลาที่อยู่ภายนอกอาคาร พร้อมทั้งดูแลสุขภาพตนเอง พักผ่อนให้เพียงพอ ดื่มน้ำเยอะๆ เพื่อบรรเทาอาการระคายเคืองคอ แสบคอ หากมีอาการ ไอ หายใจลำบาก แน่นหน้าอก ใจสั่น ระคายเคืองตา หรือมีอาการผิดปกติ ให้รีบไปพบแพทย์โดยเร็ว สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

 

******************************

ข้อมูลจาก : กองโรคจากการประกอบอาชีพฯ/สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

วันที่ 31 มกราคม 2566


ข่าวสารอื่นๆ