สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
Responsive image

หมอ เตือนประชาชนดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ย้ำเมื่อรับเชื้อแล้วไม่รักษาจะทำให้เสียชีวิตทุกราย 

หมอ เตือนประชาชนดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ย้ำเมื่อรับเชื้อแล้วไม่รักษาจะทำให้เสียชีวิตทุกราย 

 

 

          จากกรณีที่ปศุสัตว์อำเภอชื่นชม พบรายงานสุนัขติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า ที่จังหวัดมหาสารคามในพื้นที่บ้านหนองหว้า หมู่ 3 ตำบลชื่นชม อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม และได้ออกประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่ว คราวตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์พ.ศ.2558 ระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 26 กุมภาพันธ์ 66 ซึ่งเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า มีโอกาสติดต่อไปสู่คนและสัตว์เลี้ยงได้แก่  โค ,กระบือ, สุนัข ,แมว, หนู หรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่นได้   พร้อมย้ำว่าโรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อที่มีอันตราย หากถูกสัตว์ที่มีเชื้อกัดแล้วไม่ไปรับวัคซีนจะทำให้เสียชีวิตทุกราย

นายแพทย์สมาน ฟูตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จ.ขอนแก่น แสดงความห่วงใยประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงตามประกาศสำนักงานปศุสัตว์อำเภอชื่นชม เรื่องกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคพิษสุนัขบ้า ตามประราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์พ.ศ.2558 ซึ่งตามประกาศครอบคลุมพื้นที่

  • หมู่ 3 หมู่ 12 ตำบลกุดปลาดุก หมู่ 3 หมู่ 4 ตำบลเหล่าดอกไม้ อำเภอชื่นชม  จังหวัดมหาสารคาม
  • หมู่ 4 ตำบลเหมือดแก้ว อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
  • หมู่ 4 ตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น

ให้เป็นเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ชนิดสุนัขและแมว ห้ามมิให้ผู้ใดเคลื่อนย้ายสัตว์ชนิดสุนัขและแมว หรือซากของสัตว์ดังกล่าว เข้า ออก หรือผ่าน ภายในเขตโรคระบาดชั่วคราวเว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากสัตว์แพทย์ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบประจำเขตนั้นทุกครั้งที่มีการเคลื่อนย้ายตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์พ.ศ.2558 พร้อมกันนี้ได้เตือนประชาชน ให้ตระหนักและใส่ใจดูแลตนเองเป็นพิเศษ เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ขณะเดียวกันหากพบสุนัขและแมว ที่ป่วยหรือตายโดยไม่ทราบสาเหตุ หรือไม่ทราบว่าเป็นโรคระบาด หรือมีสัตว์ใกล้เคียงตายผิดปกติ ให้เจ้าของแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ และห้ามมิให้เคลื่อนย้ายสัตว์ชนิดสุนัขและแมว มิฉะนั้นจะมีความผิดตามมาตรา 22 บทกำหนดโทษตามมาตรา 65 ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษอย่างต่ำจำคุกไม่เกิน 2 ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำและปรับ

 และขอให้ประชาชนในพื้นที่ตามประกาศและพื้นที่ใกล้เคียงให้ความร่วมมือในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ดังนี้ 1. เจ้าของ สุนัข แมว  ต้องนำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีน ครั้งแรกอายุ 2-4 เดือน และฉีดซ้ำทุกปี 2. ไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยงออกนอกบ้านตามลำพังโดยไม่ใส่สายจูง หากถูกสุนัขที่มีเชื้อกัดก็เป็นโรคพิษสุนัขบ้าได้ 3. ช่วยกันลดจำนวนสุนัขที่ไม่มีเจ้าของโดยการทำหมันถาวร  4. ลดความเสี่ยงจากการถูกสุนัขกัดด้วย คาถา 5 ย. คือ ย.ที่ 1 อย่าแหย่ ให้สัตว์โมโห โกรธ  ย.ที่ 2 อย่าเหยียบ หาง หัว ตัว ขา หรือทำให้สัตว์ตกใจ  ย.ที่ 3  อย่าแยก สัตว์ที่กำลังกัดกันด้วยมือเปล่า ย.ที่ 4 อย่าหยิบ ชามข้าวหรือเคลื่อนย้ายอาหารขณะที่สัตว์กำลังกินอาหาร และย.ที่ 5 อย่ายุ่ง หรือเข้าใกล้กับสัตว์ต่างๆนอกบ้านที่ไม่มีเจ้าของหรือไม่ทราบประวัติ  

          และขอความร่วมมือ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเร่งทำความเข้าใจแก่ประชาชน ว่า หากถูกสุนัขหรือแมวกัด-ข่วน เลีย  น้ำลายกระเด็นเข้าทางตา ปาก หรือทางผิวหนังที่มีบาดแผล ควรรีบปฐมพยาบาล โดยล้างแผลทันทีด้วยน้ำสะอาดและฟอกด้วยสบู่หลายๆครั้ง แล้วใส่ยาโพวีโดนไอโอดีน(ยาเบตาดีน) ถ้าไม่มีให้ใช้แอลกอฮอล์ 70% หรือทิงเจอร์ไอโอดีน จากนั้นไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดทันที เพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคและควรได้รับวัคซีนป้องกันอย่างต่อเนื่องครบชุดตามวันเวลาที่แพทย์นัด  รวมถึงกักขังสัตว์ที่กัดสังเกตอาการอย่างน้อย 10 วัน หากสัตว์ตัวนั้นมีอาการปกติแสดงว่าไม่มีเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า แต่หากสัตว์เลี้ยงตายผิดปกติหรือสงสัยว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้า ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ปศุสัตว์หรือผู้นำชุมชนทันที  เพื่อตรวจสอบหาสาเหตุและส่งตรวจหาเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าทางห้องปฏิบัติการ ทั้งนี้ หากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422

  

ข้อมูล/เผยแพร่ : กลุ่มโรคติดต่อทั่วไป /กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

https://ddc.moph.go.th/odpc7/

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมที่ anucha.mhn@gmail.com


ข่าวสารอื่นๆ