สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
Responsive image

ประกาศรับย้ายรับโอนข้าราชการข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับ ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ จำนวน 3 อัตรา

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ