สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
Responsive image

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับย้าย รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ