สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
Responsive image

สคร. 7 ขอนแก่น ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรความรู้พื้นฐาน ด้านการพยาบาลอาชีวอนามัย (60 ชั่วโมง)

 

 


ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรความรู้พื้นฐาน ด้านการพยาบาลอาชีวอนามัย (60 ชั่วโมง)

✅ รูปแบบการอบรมมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องมากมาย

อบรมวันที่ 20 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมเจริญธานี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ท่านสามารถลงทะเบียนเข้ารับการอบรม โดยสแกนคิวอาร์โค้ด หรือ ลงทะเบียนทางลิงค์นี้ 
https://shorturl.asia/Q4zcE

ท่านจะได้รับการตอบกลับทางอีเมล์ ตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ เพื่อแจ้งรายละเอียดการชำระเงิน
และให้ส่งหลักฐานการชำระเงินทางอีเมล์ dpc7kkc@gmail.com
ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2566 (ค่าลงทะเบียน ท่านละ 7,500 บาท)

รายละเอียดกำหนดการประชุม
https://shorturl.asia/ziNX6

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 043-222818 ต่อ 620 , 621  และ 09-23874592 (ในวันและเวลาราชการ)

 

 


ข่าวสารอื่นๆ