สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
Responsive image

สคร.7 ขอนแก่น ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งบทคัดย่อผลงานวิจัย นวัตกรรม หรือ ผลงานด้านวิชาการ ในงานประชุมสัมมนาวิชาการ ด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เครือข่ายสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 8 9 และ 10  ครั้งที่ 27 ประจำปีงบประมาน 2567

 

 

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งบทคัดย่อผลงานวิจัย นวัตกรรม หรือผลงานด้านวิชาการ 
ในงานประชุมสัมมนาวิชาการ ด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เครือข่ายสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 8 9 และ 10  ครั้งที่ 27 ประจำปีงบประมาน 2567

 ISAN ODPC "Health in All Policies for Quality of Life" คุณภาพชีวิตชาวอีสานสดใส ทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพพี่น้องเฮา

ท่านสามารถลงทะเบียนส่งผลงานวิชาการ โดยสแกนคิวอาร์โค้ด หรือ เข้าผ่านทางลิงค์นี้

https://forms.fillout.com/t/st7k3mHL9Yus


รับสมัครผลงาน ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2566 ถึง 17 พฤศจิกายน 2566
รายละเอียดการส่งผลงาน 

https://drive.google.com/drive/mobile/folders/190i-9M1Hekvw4eoJuSHu6AsRxyM8C27E

━━━━━━━━
ติดตามสถานะการส่งผลงาน และข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่เว็บไซต์  https://odpc7.ddc.moph.go.th/isanseminar66

 

 

 


ข่าวสารอื่นๆ