สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
Responsive image

กรมควบคุมโรค แนะผู้ปกครองดูแลบุตรหลาน เสี่ยงภัยจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้ามีผลอันตรายต่อปอด

วันนี้ (17 พฤศจิกายน 2566) นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร รักษาราชการแทนอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากที่มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอในสื่อโซเชียลเกี่ยวกับเด็กผู้หญิงอายุราว 7-8 ปี สูบบุหรี่ไฟฟ้าพร้อมแสดงท่าเต้นประกอบดนตรี ทำให้เป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อสังคมออนไลน์อย่างแพร่หลาย กรมควบคุมโรคขอแนะนำให้ผู้ปกครองโปรดดูแลบุตรหลานของท่านอย่างใกล้ชิด เพราะการสูบบุหรี่ไฟฟ้ามีอันตรายต่อสุขภาพของเด็ก ไม่ว่าจะเป็นพัฒนาการของสมอง โรคทางระบบหัวใจและหลอดเลือด รวมถึงการมีพฤติกรรมเสี่ยงในการใช้สารเสพติดอื่นๆ

          “มีการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้ามีผลต่อโรคทางระบบหายใจและปอด พบว่า บุหรี่ไฟฟ้ามีสารเติมแต่งรสและกลิ่น โลหะหนัก และสารอินทรีย์ระเหยง่ายเมื่อเข้าสู่ปอดจะส่งผลต่อเนื้อเยื่อปอดถูกทำลาย ทำให้เกิดโรคปอดอักเสบเฉียบพลัน รวมถึงเกิดความเสียหายต่อเซลล์ปอดส่งผลทำให้เกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจง่ายขึ้น และทำให้เกิดโรคทางระบบหายใจและปอดอื่นๆ ได้” นายแพทย์ธงชัย กล่าว

         กรมควบคุมโรค ขอแนะนำผู้ปกครองดูแลและเฝ้าระวังบุตรหลานของท่านอย่างใกล้ชิดห่วงเกิดพฤติกรรมเลียนแบบจากคลิปวิดีโอดังกล่าว เพื่อป้องกันอันตรายที่ส่งผลต่อสุขภาพ  จากการสูบบุหรี่ไฟฟ้า หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค โทร. 0 2590 3850

 

***************************

ข้อมูลจาก : กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566

 

 

แหล่งข้อมูล

Bhalerao, Aditya, et al. (2019). Public Health Policies on E-Cigarettes. Current Cardiology Reports, 21(10), https://doi.org/10.1007/s11886-019-1204-y.

Banks, Emily, et al. (2023). Electronic Cigarettes and Health Outcomes: Umbrella and Systematic Review of the Global Evidence. Medical Journal of Australia, 218 (6), https://doi.org/10.5694/mja2.51890.


ข่าวสารอื่นๆ


ข่าวสารอื่นๆ