กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Responsive image

รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักตรวจประเมินตัวชี้วัด กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักตรวจประเมินตัวชี้วัด กรมควบคุมโรค

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 13 ธันวาคม 2562

ณ ห้องประชุมอายุรกิจโกศล อาคาร 1 ชั้น 2 กรมควบคุมโรค

ดาวน์โหลดเอกสาร
วารสารออนไลน์อื่นๆ