กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Responsive image

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมควบคุมโรค มีความประสงค์จะรับย้ายข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมควบคุมโรค มีความประสงค์จะรับย้ายข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ