กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Responsive image

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมควบคุมโรค มีความประสงค์จะรับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนระดับชำนาญการพิเศษ

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมควบคุมโรค มีความประสงค์จะรับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนระดับชำนาญการพิเศษ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ