สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริฯ
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง
8
16 กรกฎาคม 2564
-
2564
-
-
174945
-
1
2564
สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริฯ ที่อยู่ : 88/21 อาคาร 4 ชั้น 3 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ 02-5903259
เงินงบประมาณ
ซื้อ
-
-
-
-