สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริฯ
Responsive image

โครงการยกระดับศักยภาพจิตอาสาในการค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ในชุมชนด้วยนวัตกรรมแอพพลิเคชั่นไลน์แอด