สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริฯ
Responsive image

โครงการสนับสนุนพระภารกิจพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถมาตุ ในฐานะทูตสันถวไมตรี