กองโรคติดต่อทั่วไป
Responsive image

“สคร.12 สงขลา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้มมาตรการคัดกรองลูกเรือกลับจากประเทศอินโดนีเซีย ก่อนแยกกักตัวในสถานที่ที่รัฐจัดไว้ให้”

“สคร.12 สงขลา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้มมาตรการคัดกรองลูกเรือกลับจากประเทศอินโดนีเซีย ก่อนแยกกักตัวในสถานที่ที่รัฐจัดไว้ให้”

จังหวัดสงขลา โดยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการคัดกรองลูกเรือตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเข้มข้น หลังกลับจากประเทศอินโดนีเซีย ก่อนแยกกักตัวในสถานที่ที่รัฐจัดไว้ให้ (State Quarantine) เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

 

       

       

นายแพทย์เฉลิมพล โอสถพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา กล่าวถึง การเดินทางกลับประเทศไทยของลูกเรือประจำเครื่องบินจำนวน 35 คน จากประเทศอินโดนีเซีย ด้วยเครื่องบินพิเศษเหมาลำจากกรุงจาร์กาต้าถึงอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2563   ที่ผ่านมา ในการเดินทางกลับของกลุ่มลูกเรือนั้น บนเครื่องบิน ได้มีการจัดที่นั่งให้ลูกเรือทุกคนแยกโซนจากคณะชาวไทยมุสลิมที่เข้าร่วมกิจกรรมดาวะห์ และขณะอยู่บนเครื่องบินลูกเรือทุกคนได้สวมชุดป้องกันร่างกาย (ชุด PPE) 

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาล ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่  ฝ่ายปกครอง ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ร่วมดำเนินการเฝ้าระวัง คัดกรองตามมาตรการต่างๆ อย่างเข้มข้น เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งนี้ ก่อนเดินทางมายังประเทศไทย กลุ่มลูกเรือทุกคนได้รับการตรวจคัดกรองจากประเทศอินโดนีเซีย และได้รับการกักตัวเป็นเวลา 14 วัน และเมื่อเดินทางมาถึงท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ กลุ่มลูกเรือทุกคนต้องเดินเข้ามายังจุดคัดกรอง โดยผ่านการวัดอุณหภูมิกาย ซักประวัติเบื้องต้น ประเมินอาการ และจัดสถานที่นั่งแยกกับคณะชาวไทยมุสลิมที่เข้าร่วมกิจกรรมดาวะห์ ทั้งนี้ พบว่าทุกคนมีอาการปกติ ซึ่งหลังจากผ่านการคัดกรองอย่างเข้มข้น ลูกเรือทุกคนจะเดินทางไปกักกันตัวในสถานที่ที่รัฐจัดไว้ให้ (State Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน โดยจะมีการติดตามอาการทุกวัน หากพบว่ามีอาการผิดปกติ จะดำเนินการตรวจเชื้อ ตามแนวทางที่กำหนดไว้ต่อไป   

........................................................................................................
ข่าวโดย: กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา  
E-mail: [email protected]. ( 11 เมษายน 2563)


ข่าวสารอื่นๆ