กองโรคติดต่อทั่วไป
Responsive image

353/63 โอนงบกลาง( COVID-19) เบิกแทนกัน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โอนเงินไป กรมฯ จำนวน 96,070.-บาท

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ